Politológia alapszak záróvizsga tételsor

„A" blokk

 1. A politika fogalma
 2. Koramodern politikai eszmetörténet (Szerződéselméletek: Hobbes, Locke, Rousseau)
 3. Liberalizmus, konzervativizmus, szocializmus és irányzataik (előzmények, a három ideológia jellemző vonásai, főbb változatai)
 4. Nacionalizmuselméletek
 5. Politikai pártok és pártrendszerek
 6. A magyar pártrendszer a rendszerváltás után
 7. Választási rendszerek
 8. A magyar választási rendszer
 9. A parlamentáris, az elnöki és a „vegyes” demokratikus rendszerek
 10. Föderalizmuselmélet. A föderális államok (kialakulás okai, előnyök, hátrányok)
 11. Politikai kultúra és szocializáció
 12. Modern demokrácia-elméletek, demokratizálódási folyamatok (a strukturalista, a modernizációs és a tranzicionalista iskola, Ronald Inglehart és Christian Welzel demokráciaelmélete)
 13. A politikai marketing főbb területei – politikai kommunikáció
 14. A komparatív politika alapkérdései
 15. A civil társadalom elméletei (az 1989 előtti nyugat- és kelet-európai elméletek; a civil társadalom normatív elmélete, a civil társadalom erőssége az 1989 utáni Magyarországon)

„B” blokk

 1. Demokrácia és piac Közép- és Kelet- Európában 1989 után (von Mises lehetetlenségi tétele és a „szocialista tervgazdaság” működési ellentmondásai; a magyar gazdasági átalakulás jellemzői 1982-1992 között; az 1989 utáni elszámoltatás Kelet-Európában és ennek magyarázatai; a sokkterápia fogalma, elemei és alkalmazása Lengyelországban és Ororszországban)
 2. Globális politikai gazdaságtan (a világgazdasági egyenlőtlenségek megjelenési formái és okai; az egyenlőtlenségek csökkentésének lehetőségei: a liberális iskola, a merkantilista iskola és a dependencia-iskola magyarázatai és gazdasági modernizációs javaslatai)
 3. A nemzetközi kapcsolatok elmélete (a klasszikus liberális, neoliberális, a klasszikus realista és a stratégiai realista elméletek; a modern államrendszer  kialakulásának szakaszai, az állam vizsgálatának dimenziói és lehetséges szempontjai)
 4. A nemzetközi kapcsolatok története 1945 -1990 (A hidegháború főbb szakaszai és jellemzői)
 5. A nemzetközi konfliktusok új formái - az „új háborúk”
 6. A modern terrorizmus jellemzői és politikai kihívásai
 7. Az Európai Unió intézményrendszere (Balassa Béla integráció-elmélete; az Európai Bizottság, az Európai Parlament, az Európai Tanács, a Miniszterek Tanácsa, az Európai Bíróság struktúrája és funkciói)
 8. Emberi és állampolgári jogok
 9. A diplomáciai kapcsolatok joga
 10. A magyar országgyűlés szervezete, hatásköre és a házszabály
 11. A kormány jogállása, felépítése, hatásköre és működése
 12. Magyarország politikatörténete 1945 – 1989 között
 13. Biztonságpolitika (a modern biztonságfelfogás összetevői és ezek jellemzői; Thomas Schelling elmélete; John Mearsheimer elmélete; Kenneth Waltz elmélete; az európai biztonságpolitika intézményei 1945-1949 között; a NATO létrehozatala, szerkezete, feladatai)

Frissítés dátuma: 2018.05.24.


Tisztelt Felhasználó!

 

A Debreceni Egyetem kiemelt fontosságúnak tartja a rendelkezésére bocsátott, illetve birtokába jutott személyes adatok védelmét. Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy a Debreceni Egyetem a 2018. május 25. napján hatályba lépett Általános Adatvédelmi Rendelet alapján felülvizsgálta folyamatait és beépítette a GDPR előírásait az adatkezelési és adatvédelmi tevékenységébe. A felhasználók személyes adatait a Debreceni Egyetem korábban is teljes körültekintéssel kezelte, megfelelve az érvényben lévő adatkezelési szabályozásoknak. A GDPR előírásait követve frissítettük Adatvédelmi Tájékoztatónkat, amelyet az alábbi linkre kattintva olvashat el: Adatkezelési tájékoztató. DE Kancellária VIR Központ