Órarend - 2017-2018 I. félév

BA szak 2017/18. I. Félév

I. Évfolyam

KÓD CÍM ÓRA TELJ KR. OKTATÓ IDŐPONT HELY
BTPT003BA A társadalomelmélet alapjai 3 k 5 Dr. Nagy Levente K:1012 A 17.
BTPT005BA Bevezetés a szociológiába 2 k 4 Simonné dr. Csoba Judit Sz:1214 Aud.max
BTPT006BA Politikai  kommunikáció 4 k 5 Dr. Eric Beckett Weaver Sz:14 18 A 17.
BTPT007BA A politikatudomány alapjai 3 k 5 Dr. Nagy Levente Cs:14 16 fsz.40
BTPT0015BA Magyar  politikatörténet (1945 1989) 2 k 5 Dr. Szabó Szilárd H: 10 12 A 17.
BTPT0015BA Magyar  politikatörténet (1945 1989) 2     Dr. Szabó Szilárd K:14 16 XV.

 II. Évfolyam

KÓD CÍM ÓRA TELJ KR. OKTATÓ IDŐPONT HELY
BTPT290BA Kisebbségi politikák Magyarországon 2 k 3 Dr. Szabó Szilárd H:14  16 fsz.40
BTPT711BA Bevezetés a politikai antropológiába 2 k 3 Dr. Eric Beckett Weaver K:1012 fsz.40.
BTPT111BA Egyetemes és magyar politikai gondolkodás története II. 2 k 3 Dr. Balogh László Sz:14 16 XV.
BTPT011BA Politikai ideológiák 2 k 3 Dr. Nagy Levente Sz:10 12 fsz.40
BTPT261BA Közjogtan 2 k 3 Dr. Szabó Szilárd K:16 18 fsz.40
BTPT291BA Bevezetés a nemzetközi kapcsolatok  történetébe 2 k 3 Dr. Balogh László H:10 12 fsz.40
BTPT365BA Angol politikai szaknyelv 2 k 3 Dr. Eric Beckett Weaver Sz:12 14 XV.
BTPT110BA Nyugat-európai  pártok, pártrendszerek 2 k 2 Dr. Nagy Levente Cs:10 12 fsz.40
BTPT441BA Pártok és pártrendszerek: Németország 2 k 3 Dr. Balogh László H:12 14 XV.
BTPT691BA Európai  alkotmánytörténet 2 k 3 Dr. Szabó Szilárd P:10 12 XV.

III. Évfolyam

KÓD CÍM ÓRA TELJ KR. OKTATÓ IDŐPONT HELY
BTPT581BA Nyugat-európai  választási rendszerek 2 k 4 Dr. Nagy Levente Sz:14 16 fsz.40
BTPT481BA Az európai integráció intézményrendszere 2 k 3 Dr. Berényi Zoltán K:10 12 III.
BTPT231BA Közigazgatástan 2 k 3 Dr. Szabó Szilárd P:1214 Fsz.41
BTPT611BA Demokrácia és piac Kelet-Európában 1989. után 2 k 3 Dr. Berényi Zoltán H:12 14 fsz.40
BTPT591BA A nemzetközi konfliktusok új formái 2 k 3 Dr. Balogh László Sz:10 12 XV.
BTPT701BA A magyar pártrendszer a rendszerváltás után 2 k 3 Dr. Nagy Levente Cs:12 14 fsz.40
BTPT120.BA Összehasonlító politika 2 k 3 Dr. Eric Beckett Weaver K:14 16 fsz.40
BTPT621BA Globális politikai gazdaságtan 2 k 3 Dr. Berényi Zoltán Sz:12 14 fsz.40
BTPT501BA Civil társadalom és mozgalmak 2 gy 3 Dr. Berényi Zoltán Cs:14-16 III.
BTPT721BA Demokratikus  politikai szocializáció 2 gy 2 Dr. Eric Beckett Weaver K:12-14 fsz.40

 Letölthető dokumentum

Frissítés dátuma: 2018.05.24.