„Demokratizálódás” kutatóműhely

Demokratikus átmenetek összehasonlító és eszmetörténeti jellegű vizsgálatát végző kutatóműhely.

A kutatóműhely céljai

 • A demokratikus átmenetek összehasonlító és eszmetörténeti jellegű vizsgálata iránt érdeklődő, az egyetem különféle intézeteiben működő kutatók összefogásának állandó műhelyt biztosítása, hazai és külföldi publikációra kész szövegek megszületésének elősegítése;
 • Egyetemközi együttműködés keretében hazai és külföldi kutatók vendégül látása és saját munkájába műhelyviták és konferenciák által történő bekapcsolása;
 • Tehetséges hallgatók e témakörben végzett kutatása számára szakmai kontextus biztosítása

A kutatóműhely kutatási témái

 • Totalitárius és autoriter rendszerek sajátosságainak, demokratikus átalakulásának vizsgálata
 • A magyarországi demokratikus átmenet és civil társadalom kapcsolatának vizsgálata

A kutatóműhely tevékenységének eredményeként eddig az alábbi publikációk jelentek meg

 • Balogh László Levente - Biróné Kaszás Éva (szerk.) Fogódzó nélkül – Hannah Arendt olvasókönyv, Kalligram, Pozsony, 2008
 • Balogh László Levente: A hatalom republikánus értelmezése (Hannah Arendt a hatalomról és az erőszakról) in: Nagyerdei megálló - Írások Vajda Mihály hetvenedik születésnapja tiszteletére, Kossuth Egyetemi Kiadó, 2005, p.92-101.
 • Balogh László Levente: Arendt Amerikában, in: Fogódzó nélkül – Hannah Arendt olvasókönyv, Kalligram, Pozsony, 2008, p. 275-288.
 • „...a széthullás amiben vagyunk...” – Hannah Arendt és Eric Voegelin levelezése elé, Századvég 2009/3. Szám
 • Berényi, Z.: “Weak Civic Culture in Hungary: an Examination of Some Consequences of Economic Inequality”, in: Sanghera, B. – Amsler, S. – Yarkova, T. (eds.) Theorising Social Change in Post-Soviet Countries – Critical Approaches, Bern: Peter Lang, 2007. pp. 135-155.
 • Berényi Zoltán: Democratic Values and Civic Culture in Hungary, Budapest: Hungarian Academy of Science - IPS, 2001
 • Berényi Zoltán: Constitutional Democracy and Civil Society in Post-Communist Hungary, Budapest: Hungarian Academy of Science – IPS, 1999
 • Berényi Zoltán: “A demokratikus politikai rendszer és a civil társadalom egymáshoz való viszonya in: Politika.hu: 2008/no.1-2., pp. 20-27
 • Berényi, Zoltán: “Behind the Facade: Weak Civic Culture in Hungary” in: Central European Political Science Review. 2007./VI. pp. 124-136
 • Murányi István - Szerepi Anna: Civil esélyek Hajdú-Bihar megyében. Debrecen, 2005, Hajdúsági Hallgatói Önkormányzatok Kulturális Egyesülete, 264 p.
 • A műhely tevékenysége keretében a tagok nemzetközi kutatási programokba is bekapcsolódtak. Ezek közül kiemelkedik a Hollandia által finanszírozott MATRA program keretében adott segítségnyújtás hatáselemzése, melynek eredményei az alábbi munka keretében kerültek megjelentetésre:
 • Berényi, Z. - Hogenboom, A. - Arató, K. - Hammer, F. - Erdei, G. - Nugteren, M.: Civil Society in Hungary, in: Diamonds and Coals - Evaluation of the MATRA Programme of Assistance to Central and East Europe, 1994 - 1997, Policy and Operations Evaluation Department (IOB) Ministry of Foreign Affairs of the Netherlands (MFN), The Hague: IOB- MFN, (1999). pp. 85- 101.

A kutatóműhely részt vett a „Hannah Arendt - Élet, mű, életmű. Debrecen, 2006. november 30. - december 1. között tartott konferencia szervezésében. A kutatóműhely keretében végzett kutatómunka további eredményei a közelmúltban az alábbi címen, ill. konferenciákon kerültek bemutatásra

 • Berényi Zoltán – Murányi István: The relation between prejudice and the interpretation of democracy among Hungarian teenagers - „Young People and Social Change after the Fall of the Berlin Wall”. Konferencia szervezője: International Sociological Association - Central European University. Helye és időpontja: Budapest, CEU, 2009. november 19-20.
 • Berényi, Z. – Murányi, I.: „Democracy and political socialization” előadás: „Twenty Years of Freedom in Central Europe” a Konrad Adenauer Stiftung, Central European Political Science Review, ISES szervezésében tartott konferencián, Budapest, 2010. november 25-26
Legutóbbi frissítés: 2023. 09. 05. 14:40