A Politikatudományi Tanszéken működő tudományos műhelyek

A szakképzés megindulásától napjainkig terjedő időszakban az Politikatudományi Tanszék számos nemzetközi kutatásban vett részt (ezek részletes felsorolását lásd a kutatóműhelyek ismertetésénél). A tanszék aktív tagja az Európai Politikatudományi Hálózatnak (EPSNET), otthont adott a Politológus Hallgatók Nemzetközi Szervezete (IAPSS) által évente megrendezésre kerülő konferenciáknak, s a hallgatók az intézet által meghívott oktatók között nemcsak hazai politikai személyiségekkel, hanem külföldi szaktekintélyekkel is megismerkedhettek. A Politikatudományi Tanszék oktatói az elmúlt évtizedben részt vállaltak a Bölcsészettudományi Karon folyó Európa-tanulmányok posztgraduális képzésben, valamint EKKÖ ösztöndíjasok irányításában.

A tanszék oktatói részt vesznek a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Karán működő Társadalomtudományok és Bölcsészettudományok Doktori Iskola keretében folyó szakma és tudományos munkában. A tanszék tudományos műhelyei az utóbbi években fokozatosan megerősödtek. Ennek köszönhetően mind az elméleti, mind az empirikus kutatások terén folyamatosan tudtuk biztosítani a hallgatók számára a kutatási tapasztalatok szerzését, s az önálló kutatómunka kereteit. A Politikatudományi Tanszék kutatói és fejlesztői tevékenységből az alábbi szakmai műhelyek emelkednek ki.

A kutatóműhelyekkel együttműködött nemzetközi partnerek

A hallgatók bevonásával szervezett kutatási és fejlesztési projektek

Letölthető dokumentum

Legutóbbi frissítés: 2023. 09. 05. 14:40