A hallgatók bevonásával szervezett kutatási és fejlesztési projektek

A Politikatudományi Tanszék az elmúlt évek során jelentős energiákat fordított a politikatudományi képzésben is hasznosítható kutatási és gyakorlati projektek szervezésére. A projektek egyfelől lehetőséget teremtettek a hallgatók számára gyakorlati ismeretek, tapasztalatok szerzésére, másfelől a projektek keretén belül született kutatási eredmények összefoglalásával számos tanulmány, publikáció, szakmai háttéranyag készült.

Jelentősebb kutatási és fejlesztési programok

 • 1993. – Európai Bizottság támogatásával: „Jean Monnet Project for Hungary” Az Európa Tanulmányok szakmai előkészítése, illetve a modulok kidolgozása. (1993-1997)
 • 1998. - ESC/ 98/13/30: European Study Centres Programme
 • 2005. - EQUAL/HU/2004 Esélyteremtés a foglalkoztatásban, „H” téma – A nemek közötti munkaerő- piaci különbségek és a foglalkoztatási szegregáció csökkentése nemzetközi tapasztalatok hasznosításával: INSPIRÁL
 • (2005. 07. 19. – 2007. 02. 01.) HEFOP/2004/3.3 A felsőoktatás szerkezeti és tartalmi fejlesztése: A társadalomtudományi képzési terület politikatudományi képzési ág Politológia BA szakjának kidolgozása
 • 2006 - 2008. - EQUAL - II. KUTATÁSI PROGRAM: “SECOND CHANCE” SS-K-EE - A/91/ "MÁSODIK ESÉLY"
 • A kutatás témája: Munkaerőpiaci reintegrációt elősegítő fejlesztési programok
 • Az Európai Unió EQUAL-II - Community Support Framework által finanszírozott, francia, portugál, olasz és magyar partnerekkel folytatott együttműködés keretében lezajlott nemzetközi kutatás
 • 2005 - 2006. - EQUAL - II. KUTATÁSI PROGRAM: “INSPIRÁL” H/11’
 • A kutatás témája: Munkaerőpiaci reintegrációt elősegítő fejlesztési programok
 • Az Európai Unió EQUAL-II - Community Support Framework által finanszírozott, spanyol, ír, olasz, brit és magyar partnerekkel folytatott együttműködés keretében lezajlott nemzetközi kutatás
 • 2011 - 2015. - EU 7. KERETPROGRAM – “Memory, Youth, Political Legacy and Civic Engagement - MYPLACE” (Emlékezet, ifjúság, politikai örökség és polgári aktivitás)
 • A kutatás témája: Annak feltárása, hogy fiatalok civil, politikai és társadalmi részvételét hogyan alakítják az európai totalitarianizmus és populizmus (múltbeli, jelenbeli és jövőbeli) árnyai.
 • Az Európai Unió 7. Keretprogramja által finanszírozott, görög, magyar, spanyol, horvát, grúz, lett, orosz, portugál, dán, finn, német, szlovák, észt és brit partnerekkel folytatott együttműködés keretében zajló nemzetközi kutatás. http://www.fp7-myplace.eu
 • 2014 - 2016. - HARMONY - "Youth in Transition Countries" A kutatás témája: A fiatal generáció az államszocialista rendszer átalakulása után. A Lengyel Tudományos Akadémia által finanszírozott, lengyel, magyar, bolgár, lett, orosz, német, kínai és vietnami partnerekkel folytatott együttműködés keretében zajló nemzetközi kutatás. http://youth2015.irwirpan.waw.pl/en/
 • 2014 - 2016. - EU 7. KERETPROGRAM – “Measuring Youth Well-Being - MYWEB” A kutatás témája: A "jólét" fogalmának és mérési eszközrendszerének vizsgálata az ifjúsággal kapcsolatosan. Az Európai Unió FP7 keretprogramja által finanszírozott, görög, magyar, spanyol, horvát, grúz, lett, portugál, német, szlovák és brit partnerekkel folytatott együttműködés keretében zajló nemzetközi kutatás. http://fp7-myweb.eu/hungary.html
Legutóbbi frissítés: 2023. 09. 05. 14:40