A tanszék rövid bemutatása

A tanszék rövid bemutatása

A Debreceni Egyetem Politikatudományi Tanszéke 1990ben jött létre. Több, mint negyedszázados fennállása óta több nagyszabású, hazai és nemzetközi konferenciának adott otthont, a tanszéken számos neves hazai és külföldi kutató oktatott és kutatott. A jelenlegi oktatók mindegyike rendelkezik tudományos fokozattal, több nemzetközi kutatásban vesznek részt, rendszeresen publikálnak rangos hazai és külföldi szakmai folyóiratokban, rendszeresen részt vesznek a hazai és a nemzetközi tudományos életben.

Miért érdemes politikatudományt tanulni?

A politika mindenütt jelen van a társadalomban. Ennek oka, hogy a politika az emberek számára legfontosabb kérdésekkel foglalkozik: Hogyan élhetünk együtt másokkal? Milyen természetűek az emberi közösségek? Mit várhatunk el egymástól? A politika az emberi természetről és emberi célokról felvethető alapvető kérdésekkel foglalkozik.

Arisztotelész szerint csak az isteneknek és az állatoknak nem kell azon törni a fejüket, hogyan férjenek meg egymással. Mivel sem istenek, sem állatok nem vagyunk, állandóan és elkerülhetetlenül arra kényszerülünk, hogy folyamatosan kutassuk, hogyan élhetünk együtt egymással. Ebben segít nekünk a politikatudomány.

A politika tudománya lehetővé teszi, hogy világosabban és rendezettebben gondolkodhassunk az emberi természetről, az emberi társadalomról, a politikai intézményekről, működésükről vagy nem kielégítő működésükről. Ezen ismeretek birtokában beláthatjuk, a politika világában mi az, amit képesek vagyunk megváltoztatni, s mi az, amit nem.

A Politológia Alapszakos képzés ugyancsak segít számunkra abban, hogy állampolgárként, családban élve, munkát végezve, fogyasztóként, bármilyen szervezet tagjaként teljesebben élhessük életünket.

A Politológia Alapszakon olyan gyakorlati készségek sajátíthatóak el, melyek nemcsak munkahelyen, hanem azon kívül is rendkívül hasznosnak bizonyulnak a mindennapi életben.

A Politológia Alapszakon tanuló hallgatók megtanulnak elemző és kritikus módon gondolkodni. Ez azt jelenti, hogy megtanulnak ésszerűen érvelni, világosan és érthetően kifejezni magukat szóban és írásban. Ezen túl olyan készségekre is szert tesznek, amelyeket mind csapatmunkában, mind egyéni munkában sikerrel alkalmazhatnak.

Hol helyezkedhetek el Politológia Alapszakos képzettséggel?

A Politológia Alapszakos diplomával rendelkezők viszonylag nagy számban tudnak elhelyezkedni a társadalomirányítás középszintű adminisztrációs, igazgatási, területi igazgatási feladatokat ellátó szervezeteiben és intézményeiben.

A politológus végzettségűek a diploma után szakosító képzésekben vehetnek részt és elhelyezkedhetnek közvélemény-kutatóként, kérdezőbiztosként, tudomány- és oktatásszervezői munkakörökben.

Nagy számban helyezkednek el a végzett politológusok a parlament és az önkormányzatok mellett működő szakértői apparátusokban, a pártok, az érdekképviseleti és a civil szervezetek adminisztrációjában, jelentős számú politológus dolgozik a tömegkommunikáció és az újságírás különböző területein, egyre nagyobb számban találnak munkát a helyi és országos közigazgatás szervezeteiben, a minisztériumi apparátusokban és az Európai Unióhoz kapcsolódó adminisztrációban.

Legutóbbi frissítés: 2023. 09. 05. 14:40