Tantárgyak

 • Bevezetés a közgazdaságtanba
 • A társadalomfilozófia alapjai
 • A társadalomelmélet alapjai
 • Bevezetés a politikai antropológiába
 • Bevezetés a szociológiába
 • Politikai kommunikáció
 • A politikatudomány alapjai I.
 • A politikatudomány alapjai II.
 • Az egyetemes és a magyar politikai gondolkodás története I.
 • Az egyetemes és a magyar politikai gondolkodás története II.
 • Nacionalizmus-elméletek
 • Demokráciaelméletek és a nemzetközi demokratizálódás folyamata
 • Civil társadalom és mozgalmak
 • Az európai integráció a XX-XXI. században
 • Magyar  politikatörténet (1945-1989)
 • Magyar  politikatörténet 1990-től napjainkig
 • A magyar választási rendszer
 • A magyar pártrendszer a rendszerváltás után
 • Jogi ismeretek
 • A magyar politikai intézményrendszer
 • A nemzetközi kapcsolatok elmélete
 • Nemzetközi politikai gazdaságtan
 • A nemzetközi konfliktusok új formái
 • Az EU intézményrendszere és szakpolitikái
 • Kanada társadalma és politikai rendszere
 • Komparatisztika és politikai elemzések
 • Az interjútechnika alapjai
 • Irányított olvasás, kutatás

Tantárgyleírások letöltése

 

Legutóbbi frissítés: 2023. 09. 14. 11:48