Ideológiák kutatóműhely

A 19. és 20. század ideológiai áramlatait, különös tekintettel a konzervativizmust vizsgáló kutatóműhely. A kutatócsoport komoly tevékenységének tudható be nemzetközi konferenciákon való részvétel (pl. Prága, 2010), valamint hazai (Debrecen, 2012. áprilisában), illetve nemzetközi konferencia (Debrecen, 2012. májusában) szervezése Konzervativizmus témakörben.

A kutatóműhely céljai

 • a három nagy ideológia (liberalizmus, konzervativizmus, szocializmus), valamint a nacionalizmus eszmetörténeti, fogalomtörténeti és politikatörténeti vizsgálata, csoportos kutatása egy állandó műhely keretén belül, amelyben az egyetem különböző intézeteinek oktatói vesznek részt. Ez jelentős mértékben ösztönzi e kutatókat, hogy hazai és külföldi szaklapokban közöljék kutatási eredményeiket;
 • hazai és külföldi kutatók bekapcsolása műhelyviták és konferenciák szervezése révén;
 • a kutatásokban tehetséges hallgatók számára szakmai kontextus biztosítása.

A kutatóműhely kutatási témái

 • A 19. századi ideológiák eszme-, és fogalomtörténete
 • Az ideológiák megnyilvánulási formái, különös tekintettel Magyarországon, Nagy-Britanniában, Németországban
 • Az ideológiák 20. századi metamorfózisa
 • Az ideológiák hatása és szerepe a politikában, a kormányprogramok alakulásában

A kutatóműhely közreműködésével jelenik meg negyedévente Londonban és Belgrádban a ’The South Slav Journal’ című nemzetközi, lektorált tudományos folyóirat. A folyóirat szerkesztője Dr. Eric. B. Weaver.

A kutatóműhely tevékenységének eredményeként eddig az alábbi publikációk jelentek meg

 • Balogh László Levente: Álom és rémálom között – Szathmári Sándor: Hiába című regényének disztópikus motívumai In: A zsarnokság szépsége, szerk.: Széplaky Gerda Kalligram, Pozsony 2008, p. 371-382.
 • Balogh László Levente: Kolnai Aurél - Utópia és totalitarizmus in: A totalitarizmus és a magyar filozófia – tanulmányok, Vulgo Könyvek, Debrecen, 2005, p.77-89.
 • Balogh László Levente: Baloldal, jobboldal – Mi végre? Debreceni Disputa 2008/10. szám, p. 4-9.
 • Balogh László Levente: Totalitarizmus és politikai vallások, Kommentár 2011/1. szám, p. 75-85.
 • Balogh László Levente: A tekintély után, In: A dolgok természete, szerk.: G. Fodor Gábor – Lánczi András, Századvég Kiadó, Budapest 2009, p. 223-238.
 • Eric Beckett Weaver: National Narcissism: The intersection of the nationalist cult and gender in Hungary (Oxford, Bern, New York: Peter Lang, 2006)
 • Eric Beckett Weaver: „Hungarian Views of the Bunjevciin Habsburg Times and the Inter-war Period”, Balcanica, a Szerb Tud. Akadémia Balkán Intézet évkönyve, szerk. Dušan T. Bataković, XLII, 2011 (Belgrád, 2012), 77-115 o.
 • Eric Beckett Weaver: „‘More Hungarian Hungarians, More Human Humans’: Social and national discourse on Hungarian minorities in the interwar period”, in Robert Pyrah és Marius Turda (szerk.), Re-Contextualising East Central European History: Nation, culture and minority groups (Leeds: Legenda, 2010), 36-54 o.
 • Eric Beckett Weaver: „Say it Softly: Hungarians abroad and the failure of the centre right in Hungarian elections”, in Tomasz Kamusella és Krzysztof Jaskułowski (szerk.), Nationalisms Today (Oxford: Peter Lang, 2009), 71-88.
 • Eric Beckett Weaver: „The Communist Legacy? Populist but not popular – the foreign policies of the Hungarian radical right”, in Christina Schori Liang (szerk.), Europe for the Europeans:The foreignand security policy of the European radical right (Aldershot: Ashgate, 2007), 177-185 o.
 • Nagy Levente: ’Mi a nacionalizmus?’. Korunk, 1998/7. Kolozsvár, 17 oldal.
 • Nagy Levente: ’A nacionalizmus természetrajza’. Kisebbségkutatás, 2001/1, Budapest, 16 oldal.
 • Nagy Levente: ’Nationalism’. Central European Political Science Review. Winter 2006. 16.o.
 • Nagy Levente: ’The Meaning of the Concept of Conservatism’. Central European Review, 2010/summer. 13 o.
 • Nagy Levente: ’The Meaning of a Concept: Conservatism’, In: Reflections of Conservatism. Cambridge Scholars’ Publishing, 2011, 1-32.
 • Nagy Levente: ’A konzervativizmus újszerű értelmezése’ In: Húsz éve szabadon Közép-Európában, 2011, 296-308.
 • Nagy Levente: ‘Az egyenlőtlenség apológiája’ Metszetek, 2012/2-3. Debrecen, 8-23.o.
Legutóbbi frissítés: 2023. 09. 05. 14:40