1.2.2. A szakdolgozat értékelése az alábbi formai szempontok figyelembevételével történik

A dolgozat írója szakdolgozatát a magyar nyelvtan és helyesírás szabályainak betartásával készítette-e el.

Megfelelő-e a dolgozat szövegének stílusa.

A dolgozat írója szakdolgozatát a szerzői jogokat tiszteletben tartva készítette-e el. (A szerzői jogok figyelmen kívül hagyása plagizálásnak minősül és automatikusan elégtelen jegyet eredményez).

A szakdolgozat érdemjegye lehet

  • jeles (5)
  • jó (4)
  • közepes (3)
  • elégséges (2)
  • elégtelen (1)

A formailag nem megfelelő szakdolgozat részletes értékelés nélkül sikertelennek minősül.

Ha az értékelés "elégtelen", a hallgatónak új szakdolgozatot kell benyújtania, mégpedig legközelebb a következő szakdolgozat-leadási időszakban (a következő záróvizsga-időszak kezdete előtt).

Elégtelen érdemjegyű dolgozat esetén a tanszékvezető és a témavezető döntik el, hogy a hallgatónak új témát kell-e választania, és új szakdolgozatot készítenie, vagy a meglévő szakdolgozat kiegészítése, módosítása, átdolgozása is elfogadható.

Legutóbbi frissítés: 2023. 09. 05. 14:40