2. A szakdolgozat elkészítésekor betartandó formai követelmények

A szakdolgozatot kizárólag nyomtatott formátumban, kemény fedeles kötésben lehet leadni.

A szakdolgozatot a nyomtatott szöveg utolsó oldalán kézzel és olvashatóan alá kell írni.

Az első lapon fel kell tüntetni

  • a "Szakdolgozat" feliratot,
  • a dolgozat címét,
  • szerzőjét (név, tagozat, évfolyam, szak),
  • a tanszék pontos nevét,
  • témavezető oktató nevét és beosztását
  • a "Debreceni Egyetem, Bölcsészettudományi Kar" feliratot, valamint a benyújtás évét.

 

Legutóbbi frissítés: 2023. 09. 05. 14:40