4. A hivatkozások formai követelményei

 • A hivatkozások szövegben történő feltüntetése
  • első hivatkozásnál: (Bihari,1996:44)
  • további hivatkozásnál: (Bihari, uo.: 49).
 • A hivatkozások lábjegyzetben és bibliográfiában történő feltüntetése
  • Bihari, M. (1996). Magyar politika 1945–1995. (A magyar politikai rendszer történetének fôbb szakaszai a második világháború után) Budapest:Korona Kiadó, p.44.
 • Több szerző esetében műre történő hivatkozások szövegben történő feltüntetése
  • (Rueschmeyer et. al., 1992:345)
  • Bibliográfiában és lábjegyzetben: Rueschmeyer, D. - Stephens, E. - Stephens, J. (1992). Capitalist Development and Democracy, Cambridge: Polity Press
 • Időszaki kiadványban vagy tanulmánykötetben megjelent munka lábjegyzetben és bibliográfiában történő feltüntetése
  • Emlékülés a Magyarország államformájáról szóló 1946. évi I. törvénycikk kihirdetésének 50. évfordulója alkalmából. (1996). 1996. január 31. Budapest: Igazságügyi Minisztérium Sajtótitkársága. p.14.
 • Szerkesztett kötetben megjelent munka lábjegyzetben és bibliográfiában történő feltüntetése
  • Horváth, T. (1978). "A bibliográfiák funkcióiról"., In: Bibliográfiai tanulmányok. közread. Országos Széchényi Könyvtár Könyvtártudományi és Módszertani Központ. Budapest: Országos Széchényi Könyvtár Könyvtártudományi és Módszertani Központ, p.11-57.
 • Kéziratos forrás esetében
  • Kovács Máté: Új magyar könyvművészet, újszerű könyvgyűjtés: Kézirat. (1967). 5 fol. Kovács Máté hagyatéka, OSZK Kézirattára, Fond 210/225.
 • Folyóiratban megjelent tanulmány lábjegyzetben és bibliográfiában történő feltüntetése
  • Hughes, S. (1992). 'Living with the Past: Trade Unionism in Hungary since Political Pluralism', Industrial Relations Journal, Vol. 23. No.4. pp.56-78.
 • Internetes hivatkozás esetén
Legutóbbi frissítés: 2023. 09. 05. 14:40